Close

นวดกับกายภาพบำบัด แตกต่างกันอย่างไร?

นวดกับกายภาพบำบัด แตกต่างกันอย่างไร?

นวดกับกายภาพบำบัด แตกต่างกันอย่างไร?

 

หลายคนคงสับสนว่านวดกับกายภาพบำบัดแตกต่างกันอย่างไร เซนวนามีคำตอบแต่ละข้อมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆ ทีละข้อดังนี้นะคะ
นวดกับกายภาพบำบัดคืออะไร?
นวด – ใช้วิธีบีบ คลึง กดจุด การอบ ประคบด้วยความร้อน สมุนไพร หรือหินธรรมชาติ
กายภาพบำบัด -ใช้วิธีเริ่มจากซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยอาการ จัดทำแผนการรักษา โดยใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน
นวดและภายภาพบำบัดเหมาะกับใคร
นวด -เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการตึงตัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเบื้องต้น
กายภาพบำบัด – เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาอาการปวดเรื้อรัง ต้องการยืดกล้ามเนื้อ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ใบรับรองการให้บริการ
นวด – ใบรับรองเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พนักงานนวดในร้านนวด หรือสปาเพื่อสุขภาพ เมื่อผ่านการอบรมจากสถาบันที่กรม สบส.ให้การรับรองแล้ว จะต้องยื่นขอรับใบรับรองเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กายภาพบำบัด – ใบประกอบวิชาชีพจากสภากายภาพบำบัด 
เมื่อศึกษาจบปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด แล้วจะต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดได้ โดยต่ออายุทุก 5 ปี 
ประโยชน์ของการนวด และกายภาพบำบัด
นวด – ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้ร่างกายขับของเสียได้ดีขึ้น ช่วยลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้งานหนัก บรรเทาความเมื่อยล้า ช่วยให้ผ่อนคลายรู้สึกสบาย อารมณ์สงบ นอนหลับได้ง่ายขึ้น
กายภาพบำบัด – ช่วยบำบัดอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ให้เหมาะสมกับระยะอาการ ทั้งระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง ทำให้ร่างกายกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมทั้งช่วยให้รู้จักวิธีป้องกันการได้รับบาดเจ็บอันเป็นสาเหตุให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพในการเคลื่อนไหว
วุฒิการศึกษา/อบรม
นวด – ผ่านการอบรมหรือจบหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่กรม สบส.ให้การรับรองแล้วเท่านั้น เช่น หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
กายภาพบำบัด – วุฒิปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด หลักสูตร 4 ปี 
คงได้ทราบความแตกต่างระหว่างนวดกับกายภาพบำบัด แต่ถ้าใครต้องการทั้งบรรเทาความเมื่อยล้า ผ่อนคลาย และตรวจร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด ทางเซนวนาขอแนะนำทรีทเมนท์ Office Syndrome Signature Massage ที่แก้อาการออฟฟิศซินโดรมอย่างผ่อนคลายและตรงจุด