Close

ชีพจรแห่งโยคะ..ให้โยคะนำทางเราไป

ระหว่างกายกับใจ มีสิ่งหนึ่งที่ดำรงอยู่อย่างแน่แท้  บางครั้งคนเราตระหนักรู้ บางครั้งหลงลืม แต่ไม่เคยมีสักครั้งหรือสักเวลาที่เมื่อหนึ่งเมื่อใดเราบอกกับตัวเองว่ายังมีชีวิต แล้วเราจะสามารถอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งนั้น…นั่นคือ ‘ลมหายใจ’...

Continue ReadingContinue Reading

องค์ประกอบของสปา เพื่อสุขภาพและความงาม

The International Spa Association ( ISPA ) ได้ให้คำนิยามของ องค์ประกอบของสปาเพื่อสุขภาพและความงาม ควรประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 10 ประการ ได้แก่ 1. น้ำ (Water) สามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสปา...

Continue ReadingContinue Reading