Close

สปากับประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยศาสตร์และศิลป์

สปากับประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยศาสตร์และศิลป์

การผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัดร่างกายและจิตใจ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สามารถรับพลังจากธรรมชาตินั้น สปาหลายรูปแบบเป็นการรวมบรรยากาศของประสาทสัมผัสทั้งห้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย

1.รูป การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสดใสสดชื่นให้กับสถานที่ด้วยสีเขียวจากต้นไม้นานาชนิด แต่งแต้มด้วยสีสันหลากสีของดอกไม้ เสมือนภาพธรรมชาติที่มีชีวิต

2.รส การกินอาหารแบบครัวสปา (spa cuisine) คือการกินอาหารสุขภาพถูกสัดส่วน (ทางสายกลาง ไม่มาก ไม่น้อย) เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

3.กลิ่น การใช้กลิ่นหอมบำบัดตามหลักการของอโรมาเทอราพ (aromatherapy)

4.เสียง การได้ฟังดนตรีเบาสบายแนว spiritual music หรือเสียงแบบธรรมชาติ เช่น เสียงนกร้อง เสียงน้ำไหล เสียงคลื่น

5.สัมผัส การได้รับสัมผัสที่อ่อนโยนทะนุถนอม จาก spa therapist เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ภวังค์ เพื่อนำสู่การผ่อนคลายอย่างลึกล้ำ