Close

Unlock Office Syndrome

Unlock Office Syndrome

Unlock Office Syndrome

ทรีทเมนท์ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล โดย 2 ผู้เชี่ยวชาญ ในทรีทเมนท์เดียว

OFFICE SYNDROME SIGNATURE THERAPY

 

Office Syndrome Signature Therapy (Therapy & Art) เป็นการนำเอาศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและศิลปะการนวดมาผสมผสานอย่างลงตัว โดยมีนักกายภาพบำบัดช่วยตรวจกล้ามเนื้อ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของอาการอย่างแท้จริง และวางโปรแกรมการนวดเฉพาะบุคคล ผ่านขั้นตอนสุดพิเศษ 4 ขั้นตอน

Step 1 Analyze Root Cause วิเคราะห์ ตรงจุด

นักกายภาพบำบัดประเมินความตึงตัวของกล้ามเนื้อ อธิบายถึงสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวด พร้อมอธิบายถึงกล้ามเนื้อด้วยภาพ 3 มิติ เข้าใจง่าย

Step 2 Stretch &Release ตรวจ ยืดเหยียด คลาย

หลังจากการอธิบายเสร็จ นักกายภาพจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มีปัญหา

Step 3 Forward information ส่งต่อ ข้อมูล

หลังจากยืดเหยียดกล้ามเนื้อ นักกายภาพบำบัดจะส่งต่อข้อมูล กล้ามเนื้อที่มีอาการปวดให้เทอราปิส เพื่อเน้นนวดเฉพาะจุด

Step 4 Customized Massage นวด กด ตรง จุด

เทอราปิสใช้เทคนิคการนวดน้ำมันเฉพาะจุดตามโปรแกรมที่นักกายภาพบำบัดออกแบบให้เฉพาะบุคคล