Close

Office Syndrome Therapy

ทรีตเม้นท์ออฟฟิศซินโดรมถูกคิดค้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม หรืออาการบาดเจ็บจากการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆหรือเป็นเวลานาน ทั้งเกิดจากการทำงาน หรือ การออกกำลังกาย ซึ่งจะเน้นบริเวณที่ปวดหรือตึง สามารถเลือกทรีตเม้นท์ที่ให้บริการโดยนักกายภาพบำบัด และ/หรือ เทอราปิส

Office Syndrome Therapy is designed for our customers who suffer from office syndrome or sports injuries. Our customers will be treated by focusing on their pain points individually for the best result!
Choice of physiotherapists and/or spa therapists.

  • 90 minutes: 2,200 Baht
  • 120 minutes: 2,600 Baht

• Office Syndrome Signature Therapy (Therapy & Art) เป็นการนำเอาศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและศิลปะการนวดมาผสมผสานอย่างลงตัว โดยมีนักกายภาพบำบัดช่วยตรวจกล้ามเนื้อ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของอาการอย่างแท้จริง และวางโปรแกรมการนวดเฉพาะบุคคล โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน เริ่มจากการตรวจประเมินอาการปวด จากนั้นจะยืดเหยียดเพื่อคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญ และส่งต่อข้อมูลให้กับสปาเทอราปิสเพื่อทำการนวดในส่วนที่มีอาการและประคบร้อนหรือเย็นตามอาการเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย

ทรีตเมนท์นี้ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อผู้ที่มีอาการปวด เช่น อาการปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ที่อาจเกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน หรืออาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ซึ่งจะได้รับการบำบัดแบบตรงจุดเฉพาะบุคคล

• A new innovation treatment, Office Syndrome Signature Therapy, combines physiotherapy techniques and pressure point massage techniques. Physiotherapist analyzes the cause of symptoms and designs individual massage program specifically. The “Office Syndrome Signature Therapy” treatment is divided into 4 steps;
1) Assessing and analyzing root cause of muscle pain.

2) Stretching by physiotherapist to ease muscle pain.

3) Forwarding information to spa therapist.
4) Remedial massage by well-trained therapist.
This treatment is design for our customers who have symptoms around the neck, shoulders, or back for office person or muscle stiffness caused by all types of exercises. Our customers will be treated by focusing on their pain points individually for the best result!

  • 90 minutes : 2,000
  • 120 minutes : 2,400
  • Medium to Strong Pressure

• Office Syndrome Aftercare เป็นทรีตเมนท์สำหรับผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆของร่างกาย เช่น คอ บ่า สะบัก หลัง น่อง  โดยเป็นทรีตเมนท์ที่ต่อเนื่อง ภายหลังจากการทำทรีตเมนท์ Office Syndrome Signature Therapy ในครั้งแรก ซึ่งได้รับการตรวจประเมินกล้ามเนื้อและอาการปวดจากนักกายภาพบำบัดมาแล้ว สามารถเลือกทำโปรแกรมนี้เพื่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม โดยสปาเทอราปิสที่ผ่านการเทรนมาโดยเฉพาะ จะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประคบร้อน เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และนวดในส่วนที่มีอาการปวด  เพื่อเป็นการบรรเทาอาการปวดอย่างต่อเนื่อง

• Office Syndrome Aftercare is for a person who suffers from chronic muscle pain. This treatment is a continued treatment of “Office Syndrome Signature Therapy” which is recommended after being assessed and treated by physiotherapist in “Office Syndrome Signature Therapy” program.

As for “Office Syndrome Aftercare” program, our well-trained therapists start with stretching, hot compressing, and remedial massaging to release muscle pain.

  • 90 minutes : 2,000
  • 120 minutes : 2,400
  • Medium to Strong Pressure

• If you suffer from chronic muscle pain, sport injury or prefer strong massage, this treatment is for you! The massage is blended from Balinese, Swedish, Deep tissue and Stretching which therapist uses deep pressure directly on the area of concern with their fingertips, hands, elbows or forearms. This therapy targets the deep layers of muscle and seeks to break down the tissue which is causing the pain and promote circulation. The addition of aromatherapy enhances the overall effects of the treatment, giving you a truly relaxation.

• Zenvana Signature Massage ได้ถูกออกแบบขึ้นพิเศษโดยผสมผสานเทคนิคการนวดที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ การนวดสวีดิช การนวดกล้ามเนื้อมัดลึก การยืดเหยียด โดยจะนวดตามเส้นกล้ามเนื้อหลักเน้นกล้ามเนื้อทุกส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอาการปวดเมื่อย โดยใช้นิ้วมือ มือ ลำแขน และศอกรีดเส้นร่วมกัน ซึ่งจะช่วยคลายกล้ามเนื้อ และกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้

  • 60 minutes : 1,600
  • Medium to Strong Pressure

• If you suffer from chronic muscle pain and would like to focus especially the upper part of your body from Office Syndrome, we would recommend this massage. The massage is blended from a variety of techniques including Swedish, Deep tissue, Stretching, and hot compress. The addition of aromatherapy enhances the overall effects of the treatment, giving you a truly relaxation.

• ทรีตเมนต์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนวดคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ และหลังส่วนบนโดยเฉพาะ ด้วยเทคนิคผสมผสานการรีดเส้น กด คลึง และยืดเหยียด และประคบร้อนคลายกล้ามเนื้อ

Spa Etiquette:
– Please arrive 15 minutes early in order to unwind before treatment and have a proper consultation.
– Please provide at least 24 hours notice for cancellation to allow others the opportunity to enjoy treatments as well.
– In the case of late arrival, treatment may be shortened in consideration of the next client.
– Avoid eating a big meal at least one hour before treatment to allow maximum healing benefits.
– To fully relax and promote a healing environment, please turn off your mobile phone.
– Make sure to take plenty of rest and room-temperature water after your treatment.
– As a courtesy to our clients, we do not add a 10% service charge. Tips are accepted but not expected.