Close

ชีพจรแห่งโยคะ..ให้โยคะนำทางเราไป

ระหว่างกายกับใจ มีสิ่งหนึ่งที่ดำรงอยู่อย่างแน่แท้  บางครั้งคนเราตระหนักรู้ บางครั้งหลงลืม แต่ไม่เคยมีสักครั้งหรือสักเวลาที่เมื่อหนึ่งเมื่อใดเราบอกกับตัวเองว่ายังมีชีวิต แล้วเราจะสามารถอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งนั้น…นั่นคือ ‘ลมหายใจ’...

Continue ReadingContinue Reading

องค์ประกอบของสปา เพื่อสุขภาพและความงาม

The International Spa Association ( ISPA ) ได้ให้คำนิยามของ องค์ประกอบของสปาเพื่อสุขภาพและความงาม ควรประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 10 ประการ ได้แก่ 1. น้ำ (Water) สามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสปา...

Continue ReadingContinue Reading

เช็กสาเหตุ รูขุมขนกว้าง แต่งหน้าไม่ติด

เช็กสาเหตุ รูขุมขนกว้าง แต่งหน้าไม่ติด เบื่อมั๊ย? แต่งหน้าไม่ติด มันเยิ้มระหว่างวัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ “รูขุมขนกว้าง” . 💥 ความสวย ความมั่นใจคือของคู่กัน แม้จะใช้เครื่องสำอางดีแค่ไหน ถ้ารูขุมขนกว้างยังไงก็แต่งหน้าไม่ติด!...

Continue ReadingContinue Reading

กายภาพบำบัด : ศาสตร์แห่งการรีไซเคิลมนุษย์

“เวชศาสตร์ฟื้นฟูไม่ต้องรอให้รักษาไม่ไหวแล้วจึงฟื้นฟู” ในวงการแพทย์ในบ้านเรามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แม้เราจะไม่ลืมหรือไม่ทิ้งเวชศาสตร์ฟื้นฟูในทางการแพทย์ของเรา แต่ก็มีบางส่วนที่ยังเข้าใจว่า เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นเรื่องทีหลัง...

Continue ReadingContinue Reading

สปากับประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยศาสตร์และศิลป์

การผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัดร่างกายและจิตใจ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สามารถรับพลังจากธรรมชาตินั้น สปาหลายรูปแบบเป็นการรวมบรรยากาศของประสาทสัมผัสทั้งห้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย 1.รูป การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย...

Continue ReadingContinue Reading