Close

3 ท่ายืดแก้อาการปวดคอ

3 ท่ายืดแก้อาการปวดคอ

1. ไขว้หลัง ดึงมือ

ยืดคอและไหล่ เริ่มต้นจากแขนซ้ายไว้ด้านหลังแล้วใช้มือขวาจับที่ข้อมือซ้าย ดึงไปทางซ้ายเบาๆ แล้วเอียงคอไปทางซ้ายจนรู้สึกตึง ทำค้างไว้ประมาณ 10 วินาที แล้วทำสลับข้าง ซ้าย-ขวา ข้างละ 3 รอบ

2. เอื้อมมือ กดคอ

ท่ายืดลำคอด้านข้างและไหล่ เริ่มต้นด้วยการนั่งแล้วใช้มือซ้ายเอื้อมไปด้านหลัง จากนั้นเอียงศีรษะไปด้านขวา 45 องศา แล้วใช้มือขวาวางไว้บนศีรษะแล้วกดศีรษะเบาๆ ทำค้างไว้ประมาณ 30 วินาที ทำสลับข้าง ซ้าย-ขวา

3. ผ้าอุ่น ผ่อนคลาย

ม้วนผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นแล้วนำมารองไว้ที่ศีรษะ

แล้วปล่อยศีรษะตามสบายจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงได้

ทำค้างไว้ประมาณ 5-10 นาที