Close

ปวดหลังแต่ละส่วน เกิดได้อย่างไร?

ปวดหลังแต่ละส่วน เกิดได้อย่างไร?

ปวดหลังแต่ละส่วน เกิดได้อย่างไร?

– ท่านที่มีอาการปวดหลังส่วนบน มักเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อคอ บ่า ร่วมกับหลังส่วนบนมากเกินไป เช่น สะพายกระเป๋าหนักเกินไป หรือสะพายกระเป๋าข้างเดียว และถือของหนัก ท่ายืดแก้ปวดหลังส่วนบน คือ นำแขนขวาเหยียดไปข้างซ้าย และใช้ศอกซ้ายดึงให้สุด ค้างไว้ 10 วินาที สลับข้างเป็นนำแขนซ้ายเหยียดไปข้างขวา และใช้ศอกขวาดึงให้สุด ค้างไว้ 10 วินาที

– ท่านที่มีอาการปวดหลังส่วนกลาง มักเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อหลังส่วนกลาง และกล้ามเนื้อด้านข้างในการบิดตัวมากเกินไป ส่วนมากเกิดในนักกอล์ฟ หรือคนที่ขับรถแล้วเอื้อมไปหยิบของข้างหลัง ท่ายืดแก้ปวดหลังส่วนกลางคือ มือขวาจับกำแพง ยืดแขนซ้าย พร้อมเอียงตัวไปทางขวา ค้างไว้ 10 วินาที สลับข้าง

– ท่านที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง มาจากกานั่งที่ผิดท่า หรือนั่งนานเกินไป ควรแก้ไขคือปรับพฤติกรรมในการนั่ง ไม่นั่งไขว่ห้าง นั่งเต็มเก้าอี้ และลุกยืน เดินทุก 3 ชั่วโมง ส่วนท่ายืดหลังส่วนล่างคือสอดมือใต้เข่า ยกเข่าชิดอก ค้างไว้ 10 วินาที สลับข้าง

– ท่านที่มีอาการปวดหลังส่วนกลางและส่วนล่างประกอบกัน เกิดจากการท่าที่มีอาการก้มของหลังมากเกินไป ร่วมกับยกของผิดท่า คำแนะนำคือเมื่อยกของ ต้องประเมินน้ำหนักของก่อนยกทุกครั้ง เพื่อที่จะเลือกใช้ท่ายกของให้เหมาะสม ท่ายืดของกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางและส่วนล่างแนะนำให้ใช้ร่วมกันดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือสอดมือใต้เข่า ยกเข่าชิดอก ค้างไว้ 10 วินาที สลับข้าง

         

หากมีอาการปวดหลัง ท่านสามารถปรึกษานักกายภาพบำบัด เพื่อรับคำแนะนำและทรีทเมทน์ที่เหมาะสมได้ที่เซนวนา เวลเนส สามารถติดต่อเพื่อจองคิวและสอบถาม ได้ทาง ไลน์ @zenvanaspa หรือ โทร. 090-654-4269